«Самұрық–Энерго» АҚ | Біріктірілген жылдық есеп
Жылдық есеп 2016

Қуаныш Бектеміров

Директорлар кеңесі Төрағасының кіріспе сөзі

Алмасадам Сәтқалиев

Басқарма Төрағасының кіріспе сөзі

ЕСЕП ТУРАЛЫ

Осы біріктірілген есеп (бұдан әрі — Есеп) «Самұрық-Энерго» АҚ (бұдан әрі — Компания немесе Қоғам) компания қызметі туралы маңызды деректерді көрсетеді. Есеп барлық мүдделі тараптарға «Самұрық-Энерго» компаниялар тобының 2016 жылғы 1 қаңтардан 31 желтоқсанды қоса алған мерзімде атқарған қызметінің нәтижелері мен жеткен жетістіктерін көрсетеді. Қоғамның осы Есепте көрсетілген 2016 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша 2016 жылғы және 2015 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша 2015 жылғы есебі ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс» ЖШС («PwC») тәуелсіз аудитінің нәтижесі болып табылады.
Kөруді бастау


Scroll Up