«Самұрық–Энерго» АҚ | Біріктірілген жылдық есеп
Көмір өндіру

«Богатырь-Көмір» ЖШС

Қазақстанда энергетикалық көмірдің нарығы біршама фрагменттелген – жиынтық өндірудің шамамен 36 % қамтамасыз ететін ірі ойыншы «Богатырь Көмір» ЖШС болып табылады. Негізгі өнім ашық тәсілмен өндірілетін «Богатырь Көмірдің» көмірі болып табылады. Оның маркасы КАТ (кокстық, аз жентектелетін, төмен метаморфты) және Қазақстан мен Ресейдің жылу электр станцияларын күл тәрізді жағуға арналған, сондай-ақ коммуналдық-тұрмыстық мұқтаждар үшін ішінара пайдаланады (ҚР СТ 1383–2005).

«Богатырь Көмір» ЖШС-ның жалғыз қатысушысы «Forum Muider B.V.» компаниясы болып табылады, ол Нидерландта тіркелген «Самұрық-Энерго» АҚ мен РУСАЛ бірлескен компаниясының 50 % / 50 % тең иелік ету үлесі бар бірлескен кәсіпорын және холдингтік компания болып табылады.

 1. Ұйымның көмір жеткізу тізбегі

Өндірілетін энергетикалық көмірдің негізгі үлесі Қазақстан Республикасы энергетика саласының мұқтаждарына және экспортқа (сәйкесінше, 51 % және 31 %), қалған көлемдері – халықтың коммуналдық-тұрмыстық мұқтаждары мен өнеркәсіптік кәсіпорындарға (сәйкесінше, 13 % және 5 %) жұмсалады.

 1. Қазақстандағы коммерциялық тұтынушылардың дербес шоттарының саны:
 • «Екібастұз ГРЭС-1» ЖШС
 • «Екібастұз ГРЭС-2 станциясы» АҚ
 • «АлЭС» АҚ
 • «Астана-Энергия» АҚ
 • «СевКазЭнерго» АҚ
 • «Қарағанды Энергоорталық» ЖШС
 • «Көкшетау Жылу» ШЖҚ ҚМК
 • «Павлодарэнерго» АҚ ПЖЭО-2,3
 • «Павлодарэнерго» АҚ ЕЖЭО
 • «Bassel Group LLS» ЖШС
 • «Степногорск ЖЭО» ЖШС
 • «Bassel Group LLS» ЖШС

Ресейде:

 • Рефтинск ГРЭС-і – «Энел ОГК-5» ААҚ филиалы
 • Троицк ГРЭС-і – «ОГК-2» ААҚ филиалы
 • Серов ГРЭС-і – «ОГК-2» ААҚ филиалы
 • РҚ-дағы тұтынушыларға «Богатырь Көмір» ЖШС көмірді дербес сатады.
 • РФ-ға «Ресурсэнергоуголь» ЖШҚ арқылы.
 1. Компанияның жиынтық өнеркәсіптік қорлары шамамен 3 млрд. тонна көмірді құрайды.
Көрсеткіш 2014 нақты 2015 нақты 2016 нақты 2017 болжал
Көмірді өндіру (млн. тонна) 38,0 34,5 35,1 33,9

2016 жылғы 12 ай ішінде «Богатырь Көмір» ЖШС 35,1 млн. тонна көмірді өндірді (жоспардағы көрсеткіштер 7,8 %-ға арттырылды), тұтынушыларға 35,08 млн. тонна жіберілді (сату бойынша жоспардағы көрсеткіштер 7,8 %-ға арттырылды).

 1. Штатық саны: 6 843 адам
 2. Компанияның веб-сайты:www.bogatyr.kz

«Богатырь Көмір» ЖШС-ның 2016 жылғы көмір сату жоспарын орындауы

Тұтынушының атауы Жыл
2015 2016 2015 ж. %-ы 2016 ж. %-ы
нақты жоспар нақты
«АлЭС» АҚ 3 081 2 900 2 964 96,2 % 102,2 %
«Қарағанды Энергоорталық» ЖШС 3 159 3 000 3 219 101,9 % 107,3 %
«Астана-Энергия» АҚ 2 935 2 800 2 923 99,6 % 104,4 %
«Павлодарэнерго» АҚ ПЖЭО-2, 3 2 409
«Степногорск ЖЭО» ЖШС 971 850 952 98,1 % 112,0 %
«Екібастұз ГРЭС-1» ЖШС 6 799 7 000 5 557 81,7 % 79,4 %
«Екібастұз ГРЭС-2 станция» АҚ 1 712 2 500 2 961 172,9 % 118,4 %
«Bassel Group LLS» ЖШС 391 300 535 136,8 % 178,3 %
«СевКазЭнерго» АҚ 2 441 2 400 2 668 109,3 % 111,2 %
«Павлодарэнерго» АҚ ЕЖЭО 496 500 474 95,5 % 94,8 %
«Көкшетау Жылу» ШЖҚ ҚМК 267 250 263 98,5 % 105,2 %
Коммуналдық-тұрмыстық 1 083 800 929 85,8 % 116,1 %
Қазақстан: 23 335 23 300 25 854 110,8 % 111,0 %
Рефтинск ГРЭС-і, ОГК-5 8 549 8 000 8 337 97,5 % 104,2 %
Верхнетагил ГРЭС-сі, ОГК-1 615 0
Серов ГРЭС-і, ОГК-2 757 600 285 37,6 % 47,5 %
Троицк ГРЭС-і, ОГК-2 528 600 569 107,8 % 94,8 %
Курган ЖЭО 138 0 37 26,9 %
Ресей: 10 587 9 200 9 228 87,2 % 100,3 %
БАРЛЫҒЫ: 33 923 32 500 35 082 103,4 % 107,9 %
«Самұрық–Энерго» АҚ | Біріктірілген жылдық есеп
Scroll Up